THI CÔNG LẮP ĐÁ GRANNITE CHUNG CƯ FLORITA

Chung cư Florita

Thi công lắp đặt đá Granite ngạch cửa và đá mặt bàn bếp Block A1, B1, B2